Een boswandeling, wat als er een jacht is?

Tijdens de herfst en de winter worden drijfjachten georganiseerd. Hierbij wat informatie om te voorkomen dat men tijdens een wandeling in een jacht terechtkomt.

  • De toegaan tot de bossen is verboden daar waar er een jacht plaatsvindt (de maanden oktober, november en december).
  • Per bos zijn er maar een tot twee jachten per jaar en deze jachten vallen niet allen op dezelfde datum. Er is dus nog voldoende gelegenheid om te wandelen.
  • Enkele tips om te voorkomen dat men per ongeluk in een jacht terechtkomt:
    • Het is aangeraden om op de publieke wegen te blijven; daar de jacht datum steeds gesignaleerd is op de publieke wegen bij het betreden van een jacht. Zo wordt men steeds verwittigt of er een jacht plaatsvindt in een bepaald bos.
    • Of men kan het toeristisch bureau contacteren om te informeren waar er op een bepaalde datum een jacht plaats vindt.
    • Jachtkalenders: De gemeenten hebben een jachtkalender, zo kan je te weten komen waar, wanneer er een jacht plaatsvindt. Dit kan voorkomen dat je voor een afgesloten wandelweg staat.